https://github.com/cran/HLSM
Revision dcd2fa6f1994b6500075e0b6f0310a45f112b45f authored by Samrachana Adhikari on 18 June 2014, 00:00:00 UTC, committed by Gabor Csardi on 18 June 2014, 00:00:00 UTC
1 parent 31ec11b
History
Tip revision: dcd2fa6f1994b6500075e0b6f0310a45f112b45f authored by Samrachana Adhikari on 18 June 2014, 00:00:00 UTC
version 0.2
Tip revision: dcd2fa6
File Mode Size
HLSM_C.R -rw-r--r-- 2.5 KB
HLSM_C_fixedEf.R -rw-r--r-- 2.2 KB
HLSM_run.R -rw-r--r-- 8.6 KB
HLSM_run_fixedEF.R -rw-r--r-- 8.6 KB
PlottingHLSMFitsfromHLSMPackage.r -rw-r--r-- 6.8 KB
adjust.my.tune.R -rw-r--r-- 1.3 KB
covFunction.R -rw-r--r-- 3.0 KB
helper.R -rw-r--r-- 1.1 KB
plotDiagnostic.R -rw-r--r-- 647 bytes
plotLikelihood.R -rw-r--r-- 293 bytes
print.HLSM.R -rw-r--r-- 78 bytes
print.summary.HLSM.R -rw-r--r-- 221 bytes
runningmeans.R -rw-r--r-- 158 bytes
summary.HLSM.R -rw-r--r-- 2.1 KB
which.suck.R -rw-r--r-- 133 bytes

back to top