https://github.com/cran/ReacTran
Revision e1d00078210e32e7c6be83abec96f24e1c50b5f9 authored by Karline Soetaert on 12 June 2013, 00:00:00 UTC, committed by Gabor Csardi on 12 June 2013, 00:00:00 UTC
1 parent 72984f1
History
Tip revision: e1d00078210e32e7c6be83abec96f24e1c50b5f9 authored by Karline Soetaert on 12 June 2013, 00:00:00 UTC
version 1.4.1
Tip revision: e1d0007
File Mode Size
advection.R -rw-r--r-- 4.7 KB
fiadeiro.R -rw-r--r-- 410 bytes
geometries.r -rw-r--r-- 846 bytes
polar2cart.R -rw-r--r-- 5.0 KB
properties.R -rw-r--r-- 703 bytes
setup.compaction.1D.R -rw-r--r-- 1.4 KB
setup.grid.1D.R -rw-r--r-- 9.9 KB
setup.grid.2D.R -rw-r--r-- 3.2 KB
setup.prop.1D.R -rw-r--r-- 3.6 KB
setup.prop.2D.R -rw-r--r-- 2.9 KB
tran.1D.R -rw-r--r-- 13.2 KB
tran.2D.R -rw-r--r-- 21.1 KB
tran.3D.R -rw-r--r-- 31.2 KB
tran.cylspher.R -rw-r--r-- 11.1 KB
tran.polar.R -rw-r--r-- 6.6 KB
tran.volume.1D.R -rw-r--r-- 6.7 KB
tran.volume.2D.R -rw-r--r-- 10.9 KB
tran.volume.3D.R -rw-r--r-- 18.0 KB

back to top